SOMA MOVE PÅ YIN YOGA ROOM - Høsten 2019:

INTROTIMER:

 

Torsdag: SOMA MOVE 

Enkeltstående time 

Tidspunkt: kl. 18.30-19.30

Dato: 24.10.19

Antall plasser: 7

Instruktør: Benedikte Bakos Leirvåg

6-UKERSKURS: 

 

Torsdager: SOMA MOVE  

Tidspunkt: kl. 18.30-19.30

Periode: 31.10-05.12.19

Antall plasser: 7

Instruktør: Benedikte Bakos Leirvåg